ثبت شرکت خارجی در ایران -نمایندگی شرکت خارجی در ایران

یك شركت خارجی كه در یك كشور خارجی به ثبت رسیده، می تواند در ایران دارای شعبه باشد.

این شعبه فقط در تهران تاسیس می گردد. برای ثبت بایستی مدارك زیر را به اداره ثبت شركتها ارائه دهد.(ماده4 قانون ثبت شركتها) ادامه مطلب …

تغییرات شرکت- تنظیم صورتجلسات شرکت ها

یکی از دغدغه های مدیران شرکتها، تنظیم و تسلیم صورتجلسات مجامع مربوط به شرکتشان می باشد. چرا که تخصص و مهارت در امر تنظیم صورتجلسات که مورد تایید اداره ثبت شرکتها باشد یکی از مصائبی است که مدیران شرکتها با آن روبرو هستند.

ادامه مطلب …